Ekoorganik Organik Market
Türkiye'nin Öncü ve Lider Organik MağazasıGüvenilir ÜreticilerSertifikalı Organik Ürünler2007'den beriYerel Aile İşletmesiBeylikdüzü, İstanbul

Elta Ada Organik Çiftlik, Gökçeada

Elta Ada Organik Çiftlik, Gökçeada
Türkiye’de organik hayvancılığın en önemli merkezlerinden Gökçeada’daki Elta Ada, 3 bin dönümlük arazisinde küçük ve büyük baş hayvanları (keçi, koyun, inek) kendi üretimleri olan organik yemlerle besleyerek organik süt, yoğurt, tereyağı, peynir, et ve sucuk üretiyor.

Elta Ada Organik Ürünleri için tıklayınız...
ELTA, Elektrik Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Elektrik Mühendisi Hıdır Oktay tarafından, 1984 yılında kurulmuş, Enerji ve Telekomünikasyon alanında birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Elta Ada Organik Tarım ve Hayvancılık İşletmesi, 2004 yılında, Gökçeada'da kurulmuştur.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Gökçeada’da bulunan arazisini 2003’te 30 yıllığına kiralayan Hıdır Oktay, organik üretim amaçlı yatırım yaptı. Firma, 2004’te “Elta Ada” markasıyla Türkiye’de ilk organik pastörize günlük süt, organik yoğurt, organik peynir çeşitlerini üreterek, organik süt ve süt ürünlerinde Türkiye'nin pazar lideri haline geldi.

Organik tarım, organik hayvancılık ve organik süt ürünleri üretimini birleştiren Elta Ada Organik, organik çiğ ve günlük süt, yoğurt, tereyağı, kaymak, et, sucuk, zeytinyağı, salça, üzüm suyu, bal üretimi yapmaktadır.

Bir aile işletmesi olarak Hıdır Oktay, Enis Fırat Oktay ve Yonca Oktay tarafından işletilen Elta Ada, Gökçeada’nın ülkemizde ve dünyada “Organik Tarım Adası” olarak markalaşması hedefiyle; sağlıklı gıda, sürdürülebilir tarım ve temiz toprağa olan inançla çalışıyor.

Arazide oluşturulan özel alanlarda beslenen 650 büyükbaş hayvan, 400 koyun ve 500 keçiyle, günlük 5 ton organik süt üreten firma, hayvanların beslenmeleri için gerekli yonca, fiğ, mısır, arpa ve buğday gibi yem bitkilerini de üreterek organik zincirin devamlılığını sağlıyor.

Çiftlikte 1000 dekar zeytinlikte toplam 16.000 zeytin ağacı var. Her yıl ekim ayı sonunda toplamaya başlanan zeytinler fabrikalarında sıkarak, organik sızma zeytinyağı üretiyor.


Hıdır Oktay kimdir?

Elta Ada Çiftliği'nin kurucusu Hıdır Oktay, hayvanlarını kendi ürettiği organik yemle besleyen Türkiye’deki tek işletme olduklarının altını çiziyor. İşletmede etin yanı sıra hemen tüm süt ürünleri üretiliyor.

Gökçeada’daki çiftliğimizde 2004 yılından başlayarak sadece organik sertifikalı ürünler üretiyoruz. İşletmemizde 1500 dekar arazide organik yem bitkileri (yonca, mısır, fiğ, arpa ve buğday) yetiştiriyor, inek, keçi ve koyunlarımızın tüm kaba yem ihtiyacını sağlıyoruz.

Ürettiğimiz sütü çiftliğimizde bulunan mandıra tesisimizde işleyerek “Türkiye’de ilk organik sertifikalı yoğurt, pastörize süt ve peynir çeşitleri”ni ürettik.

Çiftliğimizde 1000 dekar zeytinlikte toplam 16000 zeytin ağacımız var. Her yıl ekim ayı sonunda toplamaya başladığımız zeytinleri fabrikamızda sıkarak, organik sızma zeytinyağı üretiyoruz. Gökçeada’nın ülkemizde ve dünyada “Organik Tarım Adası” olarak markalaşması hedefiyle; sağlıklı gıda, sürdürülebilir tarım ve temiz toprağa olan inançla çalışıyoruz.

Elta Organik Tarım İşletmesi’ni işleten Oktay ailesi, Hıdır Oktay, Enis Fırat Oktay ve Yonca Oktay, Gökçeada’da organik tarım ve hayvancılık ve ekolojik turizm olgusuna baş koymuş durumdalar. Bu anlamda altyapı çalışmalarını sürdüren aile kısa bir süre önce başladığı organik tarım ve organik hayvancılık adına önemli yol almış durumda. Zeytin başta olmak üzere çeşitli meyveler yetiştirilen Oktay ailesinin çiftliğinde bir de organik süt ürünleri hazırlanıyor.

Hıdır Oktay, Gökçeada’nın, organik tarım için uygun bir zemin olduğunu söyleyerek, girişimlerinin adanın çehresini değiştirecek nitelikte olduğunu kaydediyor. Oktay, eko turizmin Gökçeada’nın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına ivme katacak bir olgu olduğunu belirtiyor.


ORGANİK ADA GÖKÇEADA (İmroz)

İmbros, çorak topraklardaki bereket tanrısı anlamına geliyor. Antik dönem yazarlarından Plinius, Imbrus veya Imbros olarak bahsettiği Gökçeada'nın ismi Osmanlı döneminde İmroz'a dönüşür. 1970 yılında Gökçeada adını alır.

Gökçeada, Çanakkale'nin bir ilçesi ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Gökçeada, Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip dünyanın ilk ve tek adasıdır.

Tarım Bakanlığı ekolojik tarım yapılması amacıyla pilot bölge olarak seçmiş ve “Organik Tarım Adası” ilan ediliyor.

Gökçeada, ada olmasının getirdiği avantajla organik tarım için ideal bir yer.

Gökçeada'da, sanayi olmaması, gerek tarımsal alanların kontrolünün kolay olması, gerek uzun yıllardır kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanılmamış olması mevcut tarım alanlarının organik tarıma geçişini kolaylaştırıyor.

Sürdürebilirlik

Organik tarım, bilgiye ve planlamaya dayalı bir ekosistem yönetimdir. Organik işletmelerde planlama tarım alanları, tarım dışı alanları, o işletmenin sınırlarını ve çevresini de kapsar…

Organik tarımda bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte planlaması ve işletmede olabildiğince kapalı bir sistem oluşturulması gerekiyor. Organik tarımda genel olarak tarım alanlarındaki üretimin dönüşümlü olarak, bir kısmı buğdaygillerden ve diğer kısmı baklagillerden oluşturularak azot fiksasyonu sağlanır. Öte yandan hayvanlardan alınan gübreler ve bitkisel atıklar toprak verimliliğini artırmak amacıyla toprağa geri kazandırılır. Böylece tarımsal alanların bitkisel üretim için zenginliğinin sürekliliği sağlanır.

Gökçeada çevresel etkilerden uzak, kendi içerisinde kapalı bir ekosisteme sahiptir. Bu nedenle, organik tarım ve hayvancılık için diğer yörelerden daha uygundur. Gökçeada’da tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer ve tatlı su kaynakları bakımından en zengin adaların başında gelir. Bu özelliği ile gerek tarımsal amaçlı, gerekse kullanım suyu olarak kendine yeterli potansiyele sahiptir.

Elta-Ada çiftliği, yem ihtiyacının %90’nını kendisi yetiştirmektedir. Tarım alanında 400 dekar yoncanın yanında, her yıl 700 dekar fiğ ve 700 dekar mısır ekimi yapılmaktadır. Aynı zamanda kesif yem için tritikale, arpa ve yulaf yetiştirilmektedir. Münavebeli ekim sistemleriyle toprak verimliliği korunmakta, mevsimsel olarak da organik üretimden elde edilen hayvan gübresi uygulanarak verimlilik artırılmaktadır. Ayrıca, 1200 dekar zeytinlik araziden de yıl boyu dana, düve, koyun ve keçilerin otlatılmasında mera olarak yararlanılmaktadır. Her yıl ekilen mısırın 2/3’ü silaj üretimi için, kalanı ise tane üretimi için kullanılmaktadır. Fiğ ve mısır birbiri ardına yetiştirilmekte ve aynı yıl iki ürün alınmaktadır.

Çevresel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik açısından bakıldığında da bilgiye dayalı, yerel koşullara uygun modellerin geliştirilmesi önemlidir. Elta-Ada, kendi bünyesinde oluşturduğu hammadde ve üretim, işleme, paketleme, lojistik ve satış zinciri ile aile işletmeciliği, yerli üretim ve markalaşma, kırsal ve kent çevresinin korunması, kısa zincirlerle tüketiciye ulaşma, kırsalda gelir artışı, işgücü yaratma gibi birçok fayda sağlamaktadır.

Hayvan Refahı

Organik hayvancılıkta hayvanların refahı ön plandadır. Hastalıkların büyük çoğunluğu hayvan refahının sağlanmamasından kaynaklanır. Bu sebeple hayvan konforuna uygun ve hijyenik kapalı alanlar kadar, geniş gezinme alanlarına sahip ortamlar da gereklidir.

Organik hayvan beslemede su ve yemlerin kalite ve miktarı ile veriliş şekilleri çok önemlidir. Hayvanların içme suyu hijyenik bakımdan insanların içme suyu ile aynı niteliklere sahip olmalı, özellikle nitrat içeriğine dikkat edilmelidir. Hayvanların tüketebildikleri kadar ve istedikleri zaman su içebilmelerine olanak sağlanmalıdır. Genel olarak hava, su ve yem kalitesi hayvanların sağlığı için çok önemlidir.

Organik hayvansal üretimde tür seçiminde hayvanların yerel koşullara adaptasyonu, dayanma gücü, hastalıklara karşı dirençleri ve biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Organik çiftlik hayvanları, hava şartlarının elverdiği zamanlarda açık alanlara çıkarılarak otlatılmalı ve bu alanlar belirli zaman dilimleri için hazırlanmalıdır.

Büyükbaş organik hayvansal üretimde hayvan başına ortalama 6 dekar işlenebilir araziye ihtiyaç vardır. Türkiye’de, organik kaba ve kesif yem ticaretinin neredeyse olmaması, yemin tamamına yakınını işletme içerisinde üretme zorunluluğunu doğurmuştur.

Elta-Ada çifliğinin 3000 dekarlık arazisinin 1200 dekarında zeytin ağaçları bulunmaktadır ve bu alan mera olarak da kullanılmaktadır. Tarla tarımında, ağırlıkla yonca, fiğ, silaj mısır, arpa, buğday ve yulaf yem bitkileri organik olarak yetiştirilmekte, hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çiftliğimizde koyun ve keçi yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Elta-Ada çitfliğinde organik hayvan beslemede yeni doğan buzağılara, öncelikle bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için 3 gün anne ağız sütü verilir ve 90 gün aynı sürüden elde edilen günlük 5 kg sütle beslenir. Bu amaçla, genç hayvanların yeme alışabilmeleri için önlerinde 2. haftadan itibaren iyi kaliteli organik kuru ot ve organik yoğun yem bulundurulur. Sütle besleme periyodu buzağılar için en az 3 ay, kuzu ve oğlaklar için de 2 aydır.

İşletmemizde erkek danalar 20-22 ayda kesime gelmektedir. Uygun hava koşullarında sürekli meraya çıkmakta ve kuru ot, silaj ve tane yemlerle beslenmektedir. Hayvanların doğal gelişimine müdahale edilmediğinden yağlanma gibi bir sorun yoktur.

Hayvancılıktaki sağım sistemimiz tam otomasyonludur (2×12 adet), ineklerimiz el değmeden, tamamen hijyenik koşullarda sağılır. 24 hayvan birden sağımhaneye alınır. Sağımcılar öncelikle hayvanların meme başlarını temizler ve meme başında pıhtılaşmış iki üç damla sütü sıkarak atarlar, ılık su ve ıslak bez ile kurularlar. Sağım başlıkları memelere takılır ve sağım başlar. Sağım süresi 5-8 dakikadır. Sağılan süt kapalı sistemle, hiç beklemeden soğutma tankına aktarılır. Hayvan memesinde çıkan 37-38ºC’deki süt soğutmak tankında 4ºC’ye düşürülür. Böylece sıcak sütte üreyecek olan bakteriler önlenir ve sütün kalitesi korunur. Sağım bittikten sonra sistem kendisini otomatik olarak üç kez yıkar ve durular. Yıkama işlemi 2,5 saat sürer.

İşletmemiz, TC. Tarım ve Orman Bakalığı “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahiptir. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari bulunmaktadır. Bu sertifika Tarım Bakanlığı tarafından verilmiştir. Bakanlık görevlileri tarafından her yıl tüm hayvanlarımıza tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden kan ve deri testi uygulanmaktadır.

Çiftliğimizde bakanlığımızın onayladığı bir diğer standart da “AB Onaylı Süt Çifliği” sertifikasıdır. Her ay düzenli olarak çiğ süt numunesi İl Müdürlüğü laboratuvarında analiz edilerek, somatik hücre sayısı kontrol edilmekte ve AB standardında süt üretimi tescil edilmektedir.


Tüm Elta Ada Organik Ürünleri


Organik Bebek Ek Gıda ve Çocuk Besinleri (5)
Organik Süt ve Süt Ürünleri (16)
Organik Yumurta, Tavuk ve Et Ürünleri (4)
Organik Zeytinyağı ve Yağlar (1)
Organik Tarım Ekoorganik %100 Organik Market, güvenilir organik üreticilerden sertifikalı organik ürünler. Organik (=ekolojik, biyolojik), üretimde kimyasal girdi kullanmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı üretim biçimidir. Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik ürünler “görüntüsünden, tadından, kokusundan” anlaşılmaz, bilimsel ve hukuki kriterlere göre izlenip denetlenerek belgelendirilir. Bir ürünün “doğal, naturel, katkısız, hormonsuz, saf, iyi tarım, köy ürünü, çiftlikten, ev yapımı, sağlıklı” gibi ifadelerle pazarlanması organik olduğu anlamına gelmez. Organik gıda ürünleri, Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatıyla uyumlu, T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Organik Sertifika Kuruluşları tarafından laboratuvar analizleri ile denetlenerek sertifikalanır.

Organik Nedir? | Neden Organik? | Organik Tarım Kanunu | Organik Tarım Yönetmeliği | Organik Ürünler | Organik Üreticiler | Organik Markalar | KSK | Organik Sertifikalar

Çerez Politikası için tıklayınız
Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez politikamızı kabul ettiğinizi varsayarız.

2007 Ⓒ Ekoorganik tüm hakları saklıdır. İçerik ve Görsellerin İzinsiz Kopyalanması yada Kullanılması Yasaktır.