Ekoorganik Organik Market
Türkiye'nin Öncü ve Lider Organik MağazasıGüvenilir ÜreticilerSertifikalı Organik Ürünler2007'den beriYerel Aile İşletmesiBeylikdüzü, İstanbul

Akmeşe Organik Süt Çiftliği

Akmeşe Organik Süt Çiftliği
2020 yılında Kocaeli İzmit Akmeşe'de 300 dönüm arazi üzerine kurulan Akmeşe Organik Süt Çiftliği, 1500 büyükbaş hayvan yetiştirebilme kapasitesine sahiptir. Avusturya’dan özel olarak getirilen Simental ırkı inekler bulunmaktadır. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerine hizmet veren tesisi bölgedeki en kapsamlı ve en büyük organik süt çiftliğidir. Organik Tarım, Avrupa Birliği Onay ve Hastalıktan ARI İşletme sertifikalarına sahiptir.

Akmeşe Organik Ürünleri için tıklayınız...
Çiftliğe alınan hayvanların besi sürecinde %100 doğal yemler kullanılmaktadır. Çiftliğimizde kullanılan yemlerde hayvanlardan daha fazla ürün elde etmek için herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise işletmemize ait arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi üretimimiz olan yem bitkileri, hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.

Çiftliğimizin her sene Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından ziyaret edilerek, çiftliğimizin izlenebilirlik oranı, hayvan refahı, süt kalitesi, fiziki koşullar, çalışan refahı, üretim süreçleri, hijyen koşulları ve buna benzer kriterler üzerinde denetleme yaparak çiftliğimizin Avrupa Birliği standartlarında süt üretimi yapıp yapamadığımız kontrol edilmektedir. Avrupa Birliği Onay sertifikasına sahip çiftliğimizin sütleri AB ülkelerine çiğ olarak ihraç edilebilme ve AB ülkelerinde çiğ olarak tüketilebilme, doğallık ve hijyen şartlarını yerine getirmiştir.

Akmeşe Organik Süt Çiftliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış uluslararası denetleme kuruluşları tarafından, sertifikalandırma şirketi Orser tarafından sertifikalandırılmıştır ve düzenli denetimlerden geçmektedir. Tüm kontrolleri Tarım Bakanlığı tarafından yapılan, modern teknoloji ürünlerinin kullanıldığı Akmeşe Besi Çiftliği’nde alanında uzman mühendisler, veteriner hekimler ve çalışanlar sayesinde her adım planlı olarak sürdürülmektedir.

Tesisimizi, kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir anlayışla işletilen bir akıllı süt çiftliği olarak planlamaktayız.Süt kategorisindeki yenilikleri sürekli olarak takip eden firmamız, üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş tüm koşulları yerine getirerek, işleme tesisleri için belge ve sertifikaları bünyesinde bulunduran bir markadır.

Organik süt, doğal ortamda ot yiyen ya da hiçbir katkı maddesi olmayan yemlerle beslenen ineklerden üretilir. Yediği ot herhangi bir gübre veya kimyasalla muamele görmez. İneklerin ayrıca süt üretimini arttırmak amacıyla hormonal tedaviye girmeleri de mümkün değildir.

Organik olan her şeyin daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz halde, normal süt için besleyici ve güvenli değil diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Her iki süt de eşit derecede besleyici ve güvenlidir. Normal süt, kimyasal olarak işlenmiş ot yiyen ineklerden üretilse bile, araştırmalar sütün beslenme ve güvenlik açısından- kalitesinin etkilenmediğini göstermiştir. Normal süt, devlet standartlarını geçemezse satılmaz. Bu yüzden normal sütten de, yine de ihtiyacınız olan beslenme maddesini alabilir ve kimyasal zehirlenme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Tadıyla ilgili olarak, birçok insan organik sütün normal sütten daha lezzetli ve yumuşak ​​olduğunu iddia eder. Normal sütün organik sütten daha sulu ve daha az tatlı olduğunu söylerler. Yine de, bu insanların tercihlerine bağlıdır.

Organik sütlerin tatları sıradan sütlere göre daha lezzetli ve yumuşaktır. Yemlerinde kimyasal olmadığı için kötü kokusu yoktur. Sütün dayanıklılık süresi daha uzundur.

Organik sütü tercih ederek çevre üzerinde kötü etkide bulunabilecek kimyasallar ve sentetik hormonların kullanımını azalmasını sağlayabilir, çevre sorunlarının çözümlerine destek verebilirsiniz.

Organik sütün sahip olması gereken özellikleri aşağıdaki gibidir
Organik süt ile normal süt arasındaki fark özetlenecek olursa;
Pestisit kalıntısı taşımayan,
Küf bulundurmayan (aflatoksin vvb. mikotoksin içermeyen),
Üretiminin hiçbir aşamasında GDO içermeyen,
Besleme değerleri konvansiyonel sütlere göre daha yüksek,
Toplam bakteri sayısı kanunla belirlenen sınırların bile çok altında,
Hayvan refahının ve koruyucu hekimliğin dikkate alındığı,
Antibiyotik ve hormon içermeyen
Sağlıklı ve güvenilir bir üründür.

Projesi tamamlandığında 1000 baş sağmal inek kapasiteli olacak tesisimiz de şu anda 300 baş simental ırkı inek bulunmaktadır.

Tesis olarak 300 dönüm arazi üzerine kurulu Akmeşe Süt Çiftliği, büyük baş hayvancılık sektöründe tamamı özel yapılı çelik ve betonarme yapılardan oluşan ve bunlara bağlı olarak hayvanlarımızın özel gezinti alanlarını içeren Avrupa standartlarında hizmet veren bir yapıya sahiptir.

Akmeşe Süt Çiftliğinde %100 doğal ve sağlıklı yemler kullanılmaktadır, özel kontrollerin sürekli olan tesisimiz sürekli olarak yenilikleri takip etmektedir.

Bünyemiz de gerekli besi ve üretim standartlarına sahip olan firmamız bünyesinde Yüksek Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri, veteriner hekim ve sağlık ekibi bulunmaktadır.

İşletmedeki hayvanların tüm bakım ve sağlık kontrolleri Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde zamanında ve eksiksiz yapılmaktadır.

İşletmemizdeki hijyen hedefi, optimal verimliliği sağlamak ve hayvan refahı ilkelerini yeterli düzeyde uygulamaktır.

İşletmemizde hijyen; temizlik, dezenfeksiyon ve hastalıklardan korunma amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

İşletmemizde, sürü yönetimi, sağım sistemimizle entegre, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir. Günde 24 saat anlık ve kesintisiz takip edilen her hayvandan toplanan bilgiler, sistem tarafından değerlendirilir ve hayvanların eğilimleri tayin edilerek sürü yönetimi stratejisi oluşturulur.

İneklerimizle Tanışın

Çiftligimizde bulunan simental irki ineklerimiz katmadegerli sütleriyle bilinmektedirler.
Simental hem süt ve hem de etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir. Anavatanı İsviçre‘dir. Kombine bir sığır ırkı olması olduğundan bazı ülkelerde eti bazılarında da sütü için yetiştirilmektedir.

Simental Sığır Irkının Özellikleri

Simental sığırlarının kıl renkleri sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alacadır. Simental sığır ırkının genelinde baş, ayaklarının alt kısımları ve karın altlarına beyaz renk hakimdir.

Simental sığır ırkları kombine bir sığır olduğu için vücudu dolgun görünümlüdür. Simental dana ve tosunlar; adeleleri gelişmiş bir sığır ırkıdır.
Simental ineklerinde meme yapısı geniş ve dolgundur. Hollanda inekleri kadar olmasa bile simental inekte süt damarları gelişmiştir.

Simental Sığırlarda Verim

Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık; Ergin dişi Simental inekler 600 – 650 kg. Erkek simental boğalar 700 – 900 kg. civarındadır. Simental boğalarda ekstremde olsa Türkiye ‘ de bazı bölgelerde 1100 kg ma kadar canlı ağırlığa ulaştığı görülmüştür.
Simental dana günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak, 1100 – 1450 gr civarındadır.
Et randımanı % 60 tır.

Simental Hayvanların Diğer Özellikleri

Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir. Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır. Sıcak ve soğuğa çabuk adepte olurlar. Simental ırkı hayvanlar hertürlü iklim şartında yetiştirilebilir. Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez. Simental havyarlar, hastalıklara karşı direçli bir sığır ırkı olarak bilinir.

Simental kombine bir sığır ırkı olmasından dolayı pazarda ayrı bir yeri olan sığır ırklarından olup, simental fiyatları, öbür sığır ırklarına göre farklıdır. Simental ırkı hayvanlar birçok ülkede yetiştirilme açısından birinci sıradaki sığır ırkları arasındadır.


Tüm Akmeşe Organik Ürünleri

Organik Tarım Ekoorganik %100 Organik Market, güvenilir organik üreticilerden sertifikalı organik ürünler. Organik (=ekolojik, biyolojik), üretimde kimyasal girdi kullanmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı üretim biçimidir. Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik ürünler “görüntüsünden, tadından, kokusundan” anlaşılmaz, bilimsel ve hukuki kriterlere göre izlenip denetlenerek belgelendirilir. Bir ürünün “doğal, naturel, katkısız, hormonsuz, saf, iyi tarım, köy ürünü, çiftlikten, ev yapımı, sağlıklı” gibi ifadelerle pazarlanması organik olduğu anlamına gelmez. Organik gıda ürünleri, Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatıyla uyumlu, T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Organik Sertifika Kuruluşları tarafından laboratuvar analizleri ile denetlenerek sertifikalanır.

Organik Nedir? | Neden Organik? | Organik Tarım Kanunu | Organik Tarım Yönetmeliği | Organik Ürünler | Organik Üreticiler | Organik Markalar | KSK | Organik Sertifikalar

Çerez Politikası için tıklayınız
Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez politikamızı kabul ettiğinizi varsayarız.

2007 Ⓒ Ekoorganik tüm hakları saklıdır. İçerik ve Görsellerin İzinsiz Kopyalanması yada Kullanılması Yasaktır.