Ekoorganik Organik Market
Türkiye'nin Öncü ve Lider Organik MağazasıGüvenilir ÜreticilerSertifikalı Organik Ürünler2007'den beriYerel Aile İşletmesiBeylikdüzü, İstanbul

Bayburt Gıda Tarım

Bayburt Gıda Tarım
Diğer gezginci arıcılara kapatılarak “Organik Arıcılık Vadisi” ilan edilen, Anzer Yaylası'na komşu Orsor Vadisi, Akşar vadisi, Aydıntepe Ovası, Çımağıl Vadisi, Kısanta Ovası, Kop Dağı, Lori Deresi, Ortakol Vadisi, Pulur Vadisi ve Sünür Ovası'ında, Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde, Bayburt Üniversitesi denetiminde coğrafi işaret tescilli ve organik sertifikalı olarak üretilen Organik Bayburt Balı, Baykovan markası ile tüketicilere ulaşmaktadır.

Baykovan Ürünleri için tıklayınız...
Bayburtlu iş adamları Erdal Şentürk, Remzi Dursunkaya ve Rıdvan Sağdıç, "Baykovan" markasıyla Organik Bayburt Balı üretti. Sertifikası alınan ve analizleri yapılan Organik Bayburt Balı, Türkiye ve dünya piyasasına "Baykovan" adıyla açılıyor. Bayburt Balını Marka yapma yolunda hızla ilerleyen “Baykovan” markasıyla ulusal ve uluslararası marka olma yolunda çalışma yapan "Bayburt Gıda Tarım" firma sahipleri, Bayburt’taki Arıcılığı, Bayburt Üniversitesi'nin de katkı sunmasıyla önemli bir noktaya getirmek için çalışıyor.

Bayburt Balı

1500-2500 metre yüksekliğe varan üretim alanları, çiçek florasının çok zengin oluşu, çevresinde kirliliğe meydan verecek her hangi bir faaliyetin olmayışı, Kaçkar Dağları, Soğanlı Dağları, Mescitli Dağları, Kop Dağları gibi tamamen kırsal alanlarda üretiminin yapıldığı, hiç bir katkı maddesinin olmadığı %100 doğal bal.

Aromatik bitki çeşitliliği ve zenginliğiyle organik bal üretiminin Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri olan Bayburt balının diğer ballardan kaliteli olmasının sebebi bölgede yetişen endemik bitki çeşitliliğinin fazla olması ve rakımın yüksek oluşu başlıca nedenlerin başında gelmektedir. Özellikle yöreye özgü “sığır kuyruğu” deli batbat, gorunga, yonca gibi bitkilerin çiçekleri bal kalitesinin yüksek olmasında en büyük etkendir.

2015 yılında Bayburt Balı'nın organik olarak markalaşması amacıyla başlatılan proje ile Anzer Yaylası'na komşu Orsor Vadisi'nde yer alan 5 köy organik arıcılık kapsamına alındı. Proje kapsamında arıcılık eğitimi verildi, 25 arıcı organik üretim kapsamına dâhil edilerek üretime başladı. Bayburt Balı'nın analizlerini Bayburt Üniversitesi düzenli olarak gerçekleştiriyor. Orsor vadisinde başlatılan bu çalışma Bayburt'un 9 vadisinde 9 ayrı tat olarak pazara sunmak için bir çalışma başlatıldı. Bunlar Akşar vadisi, Aydıntepe Ovası, Çımağıl Vadisi, Kısanta Ovası, Kop Dağı, Lori Deresi, Ortakol Vadisi, Pulur Vadisi ve Sünür Ovası dır.

Bayburt Üniversitesi'nin başvurusu üzerine Bayburt balına, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bayburt Balı'nın kalitesinin korunması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amaçlanarak Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvuru neticesinde Bayburt Balı; 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10.10.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 20.07.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olmasından kaynaklanan Bayburt Balındaki renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özellikler Bayburt balının farkını ortaya çıkarmaktadır. Bayburt Üniversitesi olarak Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürülüyor. Bayburt Üniversitesi bünyesinde arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlenerek daha sağlıklı, doğal, yüksek üretimde arı ürünlerinin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yöre halkının arıcılık ve bal üretiminde kazanç elde etmesi ve Bayburt Balının tanıtımının yapılması için de çalışmalar yapılmaktadır.

Bayburt Balı; şeffaf ve parlak bir görüntüye sahip, mevsimin durumuna ve arıların faydalandığı bitkilerin çiçeklerinin rengine bağlı olarak genellikle sarımtırak bazen de haki renkte olabilen çiçek balıdır. Hoş bir tada sahip olup, boğazda hafif yanma hissi bırakır ve bölgede yetişen ballı bitkilerin nektarlarından kaynaklanan hoş bir kokuya sahiptir. Akışkan kıvama sahip olan Bayburt Balı oda sıcaklığında iki ayda kristalize olabilirken, düşük sıcaklıklarda bu süre daha da kısalır.

Bayburt Balı, Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas melezi arılar tarafından üretilir. Bu arı ırkları dil uzunluğu sayesinde derin tüplü bitkilerden rahat bir şekilde nektar toplayabilir. Arılar peteklerin üzerini iç bükey bir şekilde sırladığı için petekli bal koyu renkte görünür. Kafkas arısının soğuk iklimlerde kışlama yeteneği zayıf olduğu için Bayburt Balı üretiminde kullanılan arılar, kışlatılmak üzere iklimi daha sıcak olan bölgelere götürülür ve ilkbaharın gelmesiyle birlikte, üretim yapılmak üzere coğrafi sınıra geri getirilir.

Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında geçit kuşağı oluşturan ve ortalama 1750 m rakımı olan Bayburt ili; coğrafi yapısı, iklimi ve bitki örtüsü bakımından arıcılığa son derece elverişli bir floraya sahiptir. Bu flora içerisinde yonca, korunga, fiğ, kekik, geven, adaçayı, yabani korunga, ballıbaba, akasya, sığırkuyruğu vb. nektar kalitesi yüksek olan ballı bitkiler yer alır.

Bayburt genelinde nektar ve polen kaynağı olan bitkilerin başlıcaları, Asteraceae, Fabaceae, Cannabaceae, Dipsacaceae, Onagraceae, Cornaceae, Rosaceae, Poaceae, Elaeagnaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Caprifoliaceae, Paeoniaceae, Plantaginaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Salicaceae, Crassulaceae, Caryophyllaceae, Solanaceae, Tiliaceae, Urticaceae olup üretilen ballarda genellikle yoğun olarak Boraginaceae ve Fabaceae familyalarına ait polenlere rastlanır.

Bayburt Balı ünü itibarıyla coğrafi sınır ile özdeşleşen ve uzun yıllardır bilinen ve üretiminde emek gerektiren bir üründür. Bayburt Balının, arıların kış konaklaması dışında kalan üretimi ve paketlenmesi dâhil tüm işlemleri Bayburt ilinde gerçekleşmektedir.

Organik Bayburt Balı - Organik Arı Yetiştirciliği Projesi

Bayburt köylerinde Organik Arıcılığın geliştirilmesini sağlamak, arıcılık yapan işletmeden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanmasıyla “ ORGANİK BAYBURT BALI” adı altında markalaşmasıyla birlikte; Arı Yetiştiriciliğinin teknik altyapısı iyileştirilecek ve bölge arıcılığının daha verimli hale getirerek sürdürülebilir bir faaliyet haline getirme amacını taşımaktadır.

Uygulayıcı Kuruluş: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bayburt Üniversitesi: Yöre balının kalite özeliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan analizleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmesini ve Organik arıcılık ve markalaşma ile ilgili eğitimlerin yürütülmesini sağlayacaktır.
Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliği: Proje hedefinde yer alan Yetiştiricilerimiz Arıcılar Birliği organizasyonu altında üretilecek Organik Bal ve Arı Ürünlerinin Organik Bayburt Balı diye markalaşması sağlanarak “ORGANİK BAYBURT BALI” Etiketi Adı altında Paketlemesini yaparak projeye ücretsiz katkı sağlayacaklardır.

Bayburt Organik Arıcılık Vadileri

Bayburt Organik Arı Yetiştirciliği Projesi kapsamında, Anzer Yaylası'na komşu Orsor Vadisi, Akşar vadisi, Aydıntepe Ovası, Çımağıl Vadisi, Kısanta Ovası, Kop Dağı, Lori Deresi, Ortakol Vadisi, Pulur Vadisi ve Sünür Ovası, diğer gezginci arıcılara kapatılarak “Organik Arıcılık Vadisi” ilan edildi.

Organik Arıcılık Projesinin uygulanmaya geçmesiyle birlikte, ismi geçen vadiler “Organik Arıcılık Vadisi” haline getirilebilmesi için diğer gezginci arıcılara kapatılarak, kontrol ve denetimi gibi gerekli şartlar; Bayburt Valiliği Sabit ve Gezginci Arıcılık Genel Emri Esaslarına göre Müdürlüğümüzce işlemler yürütülecektir.

Proje Uygulama Alanı: Bayburt merkeze bağlı 5 vadi içerisinde kalan köyler ve Demirözü ilçesinde iki vadide konumlanmış köyler. (Bayburt Merkez Akçakuzu, Alapelit, Kavakyanı, Kurbanpınar, Polatlı, Salkımsu, Taht Uluçayır, Yerlice, Ağören, Başçımağıl, Masat, Yaylapınar, Kop, Çalıdere, Demirkaş, Kıratlı, Maden, Örence, Sığırcı, Karlıca, Kırkpınar, Kurugüney, Ozansu, Güzelce, Çamdere, Aşağıpınarlı, Manas, Dağçatı, Güneydere, Çayıryolu köyleri ve Demirözü ilçe merkezi.)


Tüm Baykovan Ürünleri

Organik Tarım Ekoorganik %100 Organik Market, güvenilir organik üreticilerden sertifikalı organik ürünler. Organik (=ekolojik, biyolojik), üretimde kimyasal girdi kullanmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı üretim biçimidir. Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik ürünler “görüntüsünden, tadından, kokusundan” anlaşılmaz, bilimsel ve hukuki kriterlere göre izlenip denetlenerek belgelendirilir. Bir ürünün “doğal, naturel, katkısız, hormonsuz, saf, iyi tarım, köy ürünü, çiftlikten, ev yapımı, sağlıklı” gibi ifadelerle pazarlanması organik olduğu anlamına gelmez. Organik gıda ürünleri, Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatıyla uyumlu, T.C. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Organik Sertifika Kuruluşları tarafından laboratuvar analizleri ile denetlenerek sertifikalanır.

Organik Nedir? | Neden Organik? | Organik Tarım Kanunu | Organik Tarım Yönetmeliği | Organik Ürünler | Organik Üreticiler | Organik Markalar | KSK | Organik Sertifikalar

Çerez Politikası için tıklayınız
Sitemizi kullanmaya devam ederseniz, çerez politikamızı kabul ettiğinizi varsayarız.

2007 Ⓒ Ekoorganik tüm hakları saklıdır. İçerik ve Görsellerin İzinsiz Kopyalanması yada Kullanılması Yasaktır.